Collefrisio – povestea unor vinuri extraordinare

Undeva spre finalul lunii iunie participam la două degustări de vin absolut senzaționale. Una dintre aceste degustări a avut loc în incinta Top Drinks din Cluj-Napoca, o locație recunoscută datorită evenimentelor de acest gen, vedetele serii fiind desigur vinurile cramei Collefrisio. De multe ori ni se întâmplă să ne atașăm de vinurile pe care avem ocazia să le degustăm. Pentru mine contează foarte mult povestea acestor vinuri, drumul lor de la strugurele din vie și până la obținerea acestei licori magice care ne desfată papilele gustative. Acesta este și motivul pentru care la rândul meu, doresc să transmit povestea și aceste momente unice mai departe, pentru ca cititorul acestor rânduri să poată alege un vin.

Podgoria Collefrisio a luat naștere într-o zonă cunoscută pentru cultura vinului, în regiunea Abruzzo, chiar pe dealurile Frisei în provincia Chieti. Contextul geografic favorizează plantarea de vie și producerea vinului, menținând în permanență standarde de calitate. Ventilarea constantă a zonei, datorită munților aflați în jurul acestei regiuni, reprezintă un element cheie pentru sănătatea viei și a strugurilor pe întreg parcursul sezonului de creștere. Datorită influenței reci din partea munților și a mării care se află doar la 31 km depărtare, toate aceste elemente elementele climatice precum vântul, dar și solul preponderent pietros și schimbările frecvente de temperatură din zonă duc la încetinirea acumulării de zahăr în struguri, așadar o coacere mai lentă, dar prin care se păstrează aromele și aciditatea mai ales datorită nopților răcoroase din lunile septembrie și octombrie.

Ca orice cramă care respectă via și vinul deopotrivă este în mod evident faptul că întotdeauna calitatea începe din vie, iar producătorii recunosc că o vie bine îngrijită va produce un vin bun, de aceea atât via cât și strugurii sunt atent monitorizați pentru ca strugurii să fie culeși atunci când ating nivelul optim de coacere.  

Collefrisio se află în momentul de față la a treia generație de vinificatori ai cramei, Amedeo De Luca  și Antonio Patricelli. Datorită contextului în care a luat naștere crama, aceasta poate combina standardele înalte de calitate cu o varietate destul de mare de vinuri, plasând așadar compania în rândul cramelor mici spre mijlocii dar cu o flexibilitate mare pentru a servi pieței vinuri înalt calitative. Munca este structurată prin absolut toate mijloacele necesare producției, există așadar partea de procesare în laborator a primilor struguri, pivnițele pentru vin dotate cu butoaie și silozuri de mare capacitate pentru a întări aici ideea unei logistici extrem de bine puse la punct care permite livrarea oriunde în lume. Crama deține de asemenea o frumoasă sală de degustări și oferă o ospitalitate absolut minunată pe durata recoltei sau a altor evenimente similare. Când spunem Collefrisio vorbim de o poveste despre oameni și vinuri bune.

Vinurile pe care am avut ocazia să le degustăm s-au potrivit foarte bine atât cu contextul unei seri relaxate, dar mai ales cu ambianța și cu oamenii cărora le place să socializeze la un pahar devin bun, alături de povești frumoase, fiind prezentate de către importatorul lor în România, Tito Galanti. Am avut ocazia să degustăm 6 vinuri pe care le consider perfecte pentru această vară, dar de ce nu și pentru serile poate mai răcoroase din luna septembrie. Collefrisio Vignaquadra Passerina este un vin alb din struguri Passerina 100%. cu 12,5 volume, vinul se remarcă printr-o culoare galben pai cu ușoare reflexii de verde. Un parfum puternic cu arome suave de citrice și cu o aciditate echilibrată, un vin ideal pentru serile calde de vară.

Tot din seria vinurilor albe am avut ocazia să degustăm și Collefrisio Vignaquadra Pecorino. Obținut din 100% Pecorino prin macerare la temperatură scăzută și fermentare la temperatură controlată, vinul promite note de piersică și de ceai verde, având un gust intens și bine echilibrat. Am făcut o trecere lină către lumea rose-ului. Collefrisio Rose, vinificat din 100% Montepulciano d`Abruzzo, se prezintă cu o culoare frumoasă și limpede care ne aduce aminte de cireșe, cu reflexii pink, cu note florale dar bine structurate pentru o experiență deplină. La fel ca la gama vinurilor albe vorbim de o macerare la temperaturi scăzute după desciorchinare și fermentare la temperatură controlată în tancuri de oțel inoxidabil. 

Deși vara este spre final și dedicată cu precădere vinurilor albe si rose, ei bine, am  putea spune că și un vin roșu poate fi potrivit dacă este asociat cu preparatele potrivite sau consumat ca atare într-o seară de vară, atunci când te afli în concediu., sau poate fi ideal pentru momentul trecerii ușoară către următorul anotimp. Collefrisio Morrecine provine din 100% Montepulciano d`Abruzzo. Recoltarea strugurilor se face spre sfârșit de septembrie început de octombrie. În mod tradițional pielița este ținută în contact cu lichidul pentru aproximativ 20 de zile, fermentarea având loc în tancuri de oțel inoxidabil. Vinul se remarcă prin culoarea intensă rubinie cu reflexii mov, cu note de fructe de pădure, cireș negru, cu o structură bună și bine echilibrată. Ultimul vin al serii a fost Collefrisio Appasimento un cupaj cel puțin spectaculos. 60% Montepulciano d`Abruzzo, 20% Sangiovese și 20% Merlot – trei souri într-un dans de dragoste am putea spune. Recoltarea pentru primele două soiuri se face în luna octombrie, iar strugurii de Merlot sunt recoltați ceva mai devreme la finalul lunii Septembrie. Vinificarea este cel puțin una interesantă pentru că strugurii au o perioadă de uscare pe vie urmată de desciorchinare, respectiv macerare îndelungată pe coajă și fermentare în tancuri de oțel inoxidabil.  Cu o culoare intensă, rubinie și cu tente violete, vinul vine cu note puternice de fructe de pădure, precum și note de prună uscată cu o tentă picantă, dar bine echilibrată în același timp. 

Am spus cumva ultimul vin? Ei bine, am avut parte de o surpriză absolut extraordinară. Un ultim vin care ne-a făcut să ne îndrăgostim iremediabil de vinurile cramei Collefrisio, este vorba de Collefrisio In & Out Montepulciano D’Abruzzo. Se remarcă note profunde bine structurate de fructe de pădure completate de note picante lăsând un post gust elegant și intens. Catifelat și corpolent în același timp, este ideal pentru o cină într-o ambianță elegantă servit alături de preparate pe bază de vită.

Acum că am intrat în ultima lună de vară și ne pregătim încet de noa recoltă, dar și de trecerea către toamnă, mi-ar plăcea să vă invit să explorați vinuri noi, pe care nu ați mai avut ocazia să le degustați până în prezent. Collefrisio este alegerea perfectă și aștept cu nerăbdare să aflu părerile voastre în această expediție senzorială.

***

Collefrisio – the story of extraordinary wines

Somewhere towards the end of June we participated in two absolutely sensational wine tastings. One of these tastings took place at Top Drinks  in Cluj-Napoca, a location recognized for this kind of wine events, the stars of the evening being of course the wines of the Collefrisio winery. It happens many times that we emotionally attach ourselves to the wines we have the opportunity to taste. For me, the story of these wines is very important  I want to know the details of their journey from the grapes to the vines and until we get this magical liqueur that delights our taste buds. This is also the reason why, in my opinion, I always want to tell a story and these unique moments, so that the reader of these lines can choose a proper wine.

Collefrisio was born in an area known for wine culture, in the Abruzzo region, right on the hills of Frisia in the province of Chieti. The geographical context favors the planting of vines and the production of wine, while maintaining quality standards. The constant ventilation of the area, due to the mountains around this region, is a key element for the health of the vine and the grapes throughout the growing season. Due to the cold influence of the mountains and the sea which is only 31 km away, all these elements, meaning the climatic elements such as the wind, but also the predominantly stoney soil and the frequent changes of temperature in the area lead to the slower accumulation of sugar in the grapes, keeping the aromas and acidity balanced specially due to the cool nights of September and October.

Like any winery that respects both wine and the plant itself, it is obvious that quality always starts from the vineyard, and the producers recognize that a well-kept plant will produce good wine, which is why both the plant and the grapes are carefully monitored for the grapes to be harvest when reaching the optimum level.

Collefrisio is currently in the third generation of wine makers through Amedeo De Luca and Antonio Patricelli. Due to the context in which the winery was born, it can combine high quality standards with a fairly large variety of wines, thus placing the company among small to mid-sized wineries but with great flexibility to serve the market with high quality wines. The work is structured by absolutely all the means necessary for the production, so there is the processing part in the laboratory of the first grapes, the wine cellars are equipped with barrels and silos of high capacity to reinforce here the idea of an extremely well-developed logistics that allows delivery anywhere in world. The winery also has a beautiful tasting room and offers absolutely wonderful hospitality during the harvest or other similar events. When we say Collefrisio we are talking about a story about good people and wines. 

The wines we had the opportunity to taste matched very well both with the context of a relaxed evening, but especially with the ambience and the people who like to socialize, along with beautiful stories, being presented by their importer in Romania, Tito Galanti. We had the opportunity to taste 6 wines that I consider perfect for this summer, but why not for the cooler evenings of September. Collefrisio Vignaquadra Passerina is a 100% white Passerina grape wine. With 12.5 volumes, the wine is noticeable with a pale yellow color with slight reflections of green. A strong fragrance with soft citrus aromas and a balanced acidity, an ideal wine for hot summer evenings.

Also from the white wine series we had the opportunity to taste Collefrisio Vignaquadra Pecorino. Obtained from 100% Pecorino by maceration at low temperature and fermentation at controlled temperature, the wine promises notes of peach and green tea, having an intense and well balanced taste. It also offered a smooth passage to the Rose wine. Collefrisio Rose, made from 100% Montepulciano d`Abruzzo, comes in a beautiful and clear color that reminds us of cherries, it has pink reflections, floral notes but it is well structured for a full experience. We are talking about a maceration at low temperatures after destemming and a fermentation at a controlled temperature in stainless steel tanks.

Although summer is towards the end and is mainly dedicated to white and rose wines, well, we could say that a red wine can also be suitable if it is associated with the right dishes or consumed as such on a summer evening, it may be ideal for the moment of an easy transition to the next season. Collefrisio Morrecine comes from 100% Montepulciano d`Abruzzo. Grapes are harvested at the end of September beginning in October. Traditionally the skin is kept in contact with the liquid for about 20 days, fermentation taking place in stainless steel tanks. The wine is distinguished by the intense ruby ​​color with purple reflections, with notes of berries, black cherry, with a good structure and well balanced. The last wine of the evening was Collefrisio Appasimento which is at least spectacular. 60% Montepulciano d`Abruzzo, 20% Sangiovese and 20% Merlot – three souls in a dance of love we could say. Harvesting for the first two varieties is done in October, and the Merlot grapes are harvested a little earlier at the end of September. Vinification is at least an interesting one because the grapes have a period of drying on the plant followed by de-mineralization, respectively long maceration on the shell and fermentation in stainless steel tanks. With an intense color, ruby ​​and with hints of purple, the wine comes with strong notes of berries, as well as notes of dried plum with a spicy tint, but well balanced at the same time.

Did I say the last wine? Well, we had an absolutely amazing surprise. One last wine that made us fall in love with the wines of the Collefrisio winery is Collefrisio In & Out Montepulciano D’Abruzzo. We note deep well structured notes of berries filled with spicy notes leaving an elegant and intense taste. Soft and full-bodied at the same time, it is ideal for a dinner in an elegant setting served alongside beef-based preparations.

Now, that we have entered the last summer month and are slowly preparing for the new harvest, but also the transition to autumn, I would like to invite you to explore new wines, which you have not had the opportunity to taste until now. Collefrisio is the perfect choice and I look forward to finding your reviews on this sensory expedition.

Text: Ileana Bocu

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.