Collefrisio – vinurile perfecte pentru vară

Podgoria Collefrisio a luat naștere într-o zonă cunoscută pentru cultura vinului, în regiunea Abruzzo, chiar pe dealurile Frisei în provincia Chieti. Contextul geografic favorizează plantarea de vie și producerea vinului, menținând în permanență standarde de calitate. Ventilarea constantă a zonei, datorită munților aflați în jurul acestei regiuni, reprezintă un element cheie pentru sănătatea viei și a strugurilor pe întreg parcursul sezonului de creștere.  Elementele climatice precum vântul, solul preponderent pietros, dar și schimbările frecvente de temperatură din zonă duc la încetinirea acumulării de zahăr în struguri, așadar o coacere mai lentă, dar prin care se păstrează aromele și aciditatea mai ales datorită nopților răcoroase din lunile septembrie și octombrie. Calitatea începe din vie, iar producătorii recunosc că o vie bine îngrijită va produce un vin bun, de aceea atât via cât și strugurii sunt atent monitorizați pentru ca strugurii să fie culeși atunci când ating nivelul optim de coacere. 

Vinurile pe care avem ocazia să le degustăm și pe care le consider perfecte pentru această vară vor ajunge repede pe lista preferatelor mele și vreau să vi le prezint pe scurt. Collefrisio Vignaquadra Passerina este un vin alb din struguri Passerina 100%. cu 12,5 volume, vinul se remarcă printr-o culoare galben pai cu ușoare reflexii de verde. Un parfum puternic cu arome suave de citrice și cu o aciditate echilibrată, un vin ideal pentru serile calde de vară.

 

Tot din seria vinurilor albe avem ocazia să degustăm și Collefrisio Vignaquadra Pecorino. Obținut din 100% Pecorino prin macerare la temperatură scăzută și fermentare la temperatură controlată, vinul promite note de piersică și de ceai verde, având un gust intens și bine echilibrat. 

Facem o trecere către lumea rose-ului. Collefrisio Rose, vinificat din 100% Montepulciano d`Abruzzo, se prezintă cu o culoare frumoasă și limpede care ne aduce aminte de cireșe, cu reflexii pink, cu note florale dar bine structurate pentru o experiență deplină. La fel ca la gama vinurilor albe vorbim de o macerare la temperaturi scăzute după desciorchinare și fermentare la temperatură controlată în tancuri de oțel inoxidabil. 

Deși vara este dedicată cu precădere vinurilor albe si rose, ei bine, am  putea spune că și un vin roșu poate fi potrivit dacă este asociat cu preparatele potrivite sau consumat ca atare într-o seară de vară, atunci când te afli în concediu. Collefrisio Morrecine provine din 100% Montepulciano d`Abruzzo. Recoltarea strugurilor se face spre sfârșit de septembrie început de octombrie. În mod tradițional pielița este ținută în contact cu lichidul pentru aproximativ 20 de zile, fermentarea având loc în tancuri de oțel inoxidabil. Vinul se remarcă prin culoarea intensă rubinie cu reflexii mov, cu note de fructe de pădure, cireș negru, cu o structură bună și bine echilibrată. 

Collefrisio Appasimento este un cupaj cel puțin spectaculos. 60% Montepulciano d`Abruzzo, 20% Sangiovese și 20% Merlot – trei souri într-un dans de dragoste am putea spune. Recoltarea pentru primele două soiuri se face în luna octombrie, iar strugurii de Merlot sunt recoltați ceva mai devreme la finalul lunii Septembrie. Vinificarea este cel puțin una interesantă pentru că strugurii au o perioadă de uscare pe vie urmată de desciorchinare, respectiv macerare îndelungată pe coajă și fermentare în tancuri de oțel inoxidabil.  Cu o culoare intensă, rubinie și cu tente violete, vinul vine cu note puternice de fructe de pădure, precum și note de prună uscată cu o tentă picantă, dar bine echilibrată în același timp. 

De multe ori am spus că vinurile reprezintă o explorare, atât a lumii acestei licori bahice cât și a propriei persoane, pentru că degustând ne dăm seama de fapt care vin ne caracterizează și care se potrivește personalității noastre. Este vorba de o poveste, o călătorie inițiatică în lumea strugurilor.

Dacă vă aflați în Cluj-Napoca, miercuri 19.06, de la ora 19:00, Top Drinks vă invit să luați parte la această degustare cu vinurile cramei Collefrisio. Ambianța plăcută și prietenoasă vă va încânta și va reuși poate să vă transpună pe dealurile Frisei în provincia Chieti. Mai multe detalii despre degustare găsiți aici.

Vinurile Collefrisio pot fi achizitionate in Cluj-Napoca de la Top Drinks sau prin distribuitorul oficial Mica Italie.

***

The Collefrisio vineyard was born in an area known for the wine culture in the Abruzzo region, right on the hills of Frisia in the Chieti Province. The geographical context favors vine planting and wine production, while maintaining quality standards. The constant ventilation of the area due to the mountains around this region is a key element for the health of the vineyard and grapes throughout the growing season. Climate elements such as the wind, predominantly rocky soil, and frequent changes in temperature in the area lead to a slowdown in the accumulation of sugar in grapes, a slower ripening, but preserving flavors and acidity, especially due to the cool nights in September and October. Quality begins in the vineyard and the producers admit that the well-keeping of the vineyard will produce good wine, so both grapes and the vineyard are carefully monitored for  the grapes to be harvested when they reach the optimum level of ripening. 

The wines we have the chance to taste and which I consider to be perfect for this summer will quickly be on my list of favorites and I want to present them briefly. Collefrisio Vignaquadra Passerina is a white wine from 100% Passerina grapes. With 12.5 volumes, the wine is distinguished by a pale straw with light green reflections. A powerful perfume with suave citrus flavors and a balanced acidity, an ideal wine for hot summer evenings.

We also have the chance to taste the Collefrisio Vignaquadra Pecorino, from the white wine series. Obtained from 100% Pecorino through low temperature maceration and a controlled temperature fermentation, the wine promises notes of fresh peaches and green tea, with an intense and well-balanced taste.

Let`s make a transition to the rose world. Collefrisio Rose, wine made from 100% Montepulciano d`Abruzzo, presents a beautiful and clear color that reminds us of cherries, it has delicate pink reflections, with floral notes but well structured for a complete experience. As similar to the range of white wines, we talk about low temperature maceration after destemming and controlled temperature fermentation in stainless steel tanks.

Although summer is devoted mainly to white and rose wines, well, we could say that a red wine can be appropriate if it is associated with the right dishes or consumed as such on a summer evening when you are on vacation. Collefrisio Morrecine comes from 100% Montepulciano d’Abruzzo. Grapes are harvested towards the end of September beginning of October. Traditionally, the skin is kept in contact with the liquid for about 20 days, fermentation taking place in stainless steel tanks. The wine is distinguished by the intense ruby color with purple reflections, with notes of berries, black cherry, with a good and well-balanced structure.

Collefrisio Appasimento is at least spectacular. 60% Montepulciano d’Abruzzo, 20% Sangiovese and 20% Merlot – three grape types in a love dance we could say. Harvesting for the first two varieties is done in October, and Merlot grapes are harvested somewhat earlier at the end of September. Vinification is at least interesting because the grapes have a drying period on the plant followed by destemming and fermentation in stainless steel tanks. With intense color, ruby and purple tones, the wine comes with strong notes of forest fruits as well as notes of dry plum with a spicy, but well-balanced  taste at the same time.

I have often said that wines are an exploration of both the world of this ancient beverage and of our own self, because tasting we really figure out which ones characterize us and which suits our personality. It’s a story, an initiating journey into the world of grapes.

If you are in Cluj-Napoca on Wednesday 19.06 at 19:00, Top Drinks invites you to take part in this wine tasting experience with Collefrisio. The pleasant and friendly ambience will delight you and it will eventually succeed in transposing you to the hills of Frisia in the Chieti Province. More details about tasting can be found here.

text: Ileana Bocu

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: