Nunta tradițională în tarâmul meu de poveste

“There are many kinds of joy, but they all lead to one: the joy to be loved.”
― Michael Ende, The Neverending Story

Am povestit de atâtea ori despre tărâmul meu de poveste încât aș putea crede că v-am plictisit. Eu sper însă să nu o fi făcut. Tărâmul meu de poveste se întinde în Munții Latoriței și are o mulțime de secrete care așteaptă să fie descoperite. Nici eu nu le-am descoperit încă pe toate, dar de fiecare dată când pășesc pe acest tărâm magic simt că o parte din mine ajunge să cunoască mai multe. Câteodată mă surprind cum visez în miezul zilei să fiu acolo, atunci când nu sunt. Mi-aș dori să îmi întind aripile și să zbor până acolo să mă scufund în norii de zăpadă și să aduc chiar eu zăpada, pentru ca oamenii atât de neîncrezători să profite încă de acest sezon minunat și să mai vină la munte. Mi-aș dori ca oamenii să nu mai fie atât de răi și să vadă și părțile bune, pentru că majoritatea văd doar părți negative.

Când spun Ski Resort Transalpina mă cuprinde de fiecare dată un val de emoție. Emoția e cu atât mai mare cu cât știm că încet se apropie finalul de sezon, deși nu ne dorim acest lucru. Nu pentru că nu ar fi zăpadă, pentru că nu sunt oameni care să se bucure, așa ca mine, de zăpadă în luna aprilie. Câteodată stau și mă gândesc dacă toate eforturile sunt în zadar, sau dacă prin ceea ce facem noi contribuim la cunoașterea acestui loc minunat. Pentru că ceea ce avem aici, la Ski Resort Transalpina, e o comoară națională care ar trebui dezvoltată.

Cu toate că sezonul a debutat mai târziu, ne-am bucurat de aceleași evenimente de calitate ca în fiecare an. Unul dintre cele mai îndrăgite, care atrage an de an mai mulți turiști, este parada iei. Și în acest an am ales să sărbătorim frumoasa ie tradițională, elementul care definește ca popor și care prezintă tradiția unui costum național lucrat manual de mâini harnice și transmis din generație în generație. E un moment frumos și emoționant în fiecare an, iar cel mai frumos este atunci când coborâm împreună cu schiurile sau cu snowboard-ul și toate privirile sunt îndreptate către noi. 

În acest an am avut parte de un eveniment special – o nuntă tradițională la pârtie cu mire și mireasă, cu o masă bogată pentru cei flămânzi și cu bucate alese. Am admirat frumoasele ii și am apreciat faptul că turiștii au ales să le îmbrace și să le poarte cu mândrie pe pârtie. Am făcut poze, am încins o horă și ne-am bucurat de fiecare moment petrecut alături de prieteni. 

 

Atmosfera a fost animată și de echipa de la Wintertour, care au oferit premii, au organizat concursuri hazlii și au susținut în permanență ritmul cu muzică de calitate. Ski Resort Transalpina a oferit cu această ocazie, tuturor celor ce au purtat ie, preț promoțional la achiziționarea unui ski-pass, iar centrul de închirieri Alpina Ski, de la baza pârtiei, a procedat similar, cu prețuri promoționale la echipamente.

Mă uit de câteva zile pe camere pentru a vedea ce se întâmplă și cum este vremea la pârtie și vă provoc să nu renunțați atât de ușor la echipamentele de iarnă, pentru că avem încă puțin timp la dispoziție să ne simțim bine, să respirăm aer curat și să ne simțim inspirați. Aici e locul care mă inspiră să scriu, aici e locul care trezește în inima mea sentimente prețioase, aici e acasă, aici e tărâmul meu de poveste.

foto credit: Ramona Fodor / namstare.ro / hai cu tata / Diana Oprescu / Alpina Ski

***

My fairy-tale place lies in Latoritei Mountains and has a lot of secrets waiting to be discovered. I have not even discovered them all yet, but every time I walk into this magical place I feel that a part of me gets to know more. Sometimes I’m surprised how I dream about mid-day being there when I’m not. I would like to stretch my wings and fly right there to sink into the snow clouds and bring the snow even to the nonbelievers and ask them to take advantage of this wonderful season and come once again to the slope. I would like people not to be so mean and see the good parts, because most of them see only the negative parts.

When I say Ski Resort Transalpina, I always sense a wave of emotion. The emotion is even greater as we know that the end of the season is slowly approaching, although we do not want it. Not because there is no snow, because there are no people to enjoy, like me, the snow in April. Sometimes I sit and think if all the efforts are in vain, or if by what we do we contribute to promote this wonderful place. Because what we have here at Ski Resort Transalpina is a national treasure that should be extended.

Although the season started later, we enjoyed the same quality events as every year. One of the most loved ones that attracts more tourists every year is the parade of the traditional Romanian blouse. This year we also chose to celebrate our beautiful traditional, the element that defines as a people and which presents the tradition of our national handcrafted costume by diligent and proud hands and passed on from generation to generation. It’s a beautiful and exciting moment every year, and the most beautiful is when we go down the slope with the skis or the snowboard and all eyes are directed towards us. 

This year we had a special event – a traditional wedding with a bride and groom, with a rich meal for the hungry ones and with traditional dishes. I admired the beautiful traditional blouses, some of them very old ones and I appreciated the fact that the tourists chose to put them on and proudly wear them on the slope. We took pictures, we dances the traditional “Hora” and we enjoyed every moment we spent with friends.

The atmosphere was animated by the Winterthur team, which offered prizes, hosted funny contests, and supported the rhythm with quality music for us to enjoy. Ski Resort Transalpina offered to all those who wore a traditional blouse a promotional price for the purchase of a ski pass and the Alpina Ski rental center at the base of the slope proceeded similarly with promotional prices on the equipment.

I have been looking for a few days on the cameras to see what’s happening and how the weather is on the slope, and I challenge you not to give up the winter equipment so easily, because we still have a little time to feel good, to breathe fresh air and feel inspirational. This is the place that inspires me to write, the place that wakes up precious feelings in my heart, this is home, and this is my fairy-tale place.

I.B.

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.