Revedere la Ski Resort Transalpina

„Memories take us back, dreams take us forward”…

Când mă gândesc cât de mult am așteptat acest moment și cât de repede a trecut. Am petrecut cele mai frumoase zile alături de cei mai dragi prieteni în cel mai minunat loc, Ski Resort Transalpina și a fost pentru prima dată în 4 ani când am avut 4 zile consecutive cu soare și cer albastru. Acum patru ani am ajuns pentru prima oară aici, iar după 4 ani acesta rămâne locul meu de suflet, locul la care mă gândesc mereu, locul care ne face să ne simțim liberi și plini de viață, tineri și dornici de aventură pe pârtie. Este fără doar și poate un loc magic…pentru că ne-a vrăjit din prima clipă, iar vraja nu poate fi ruptă.

Prima tură pe pârtie, primele urlete de bucurie (da, am urlat), prima adiere a vântului care îți trece pe lângă cască și îți aduci aminte că ți-ai uitat masca, bătăile inimii atunci când pornești, primul „s” – momentul când simți că placa de snowboard se portivește perfect în urmele de ratrac, toate aceste senzații le experimentăm întotdeauna la început, dar ele nu pleacă, rămân acolo și ne însoțesc la fiecare coborâre.

Primul weekend a adus la Ski Resort Transalpina 3550 de turiști. Dacă în ziua de vineri prezența pe pârtie a fost puțin mai scăzută (multora nu le-a venit să creadă că pârtia s-a deschis), acest fapt a fost compensat de următoarele două zile când turiștii au luat cu asalt domeniul schiabil. Și au făcut fără doar și poate alegerea corectă. Cu o întârziere considerabilă, dar după cu v-am spus deja și o repet, mai bine mai târziu decât niciodată, sezonul a debutat cu modificări și îmbunătățiri la pârtie, de care ar trebui să fim mândri și să le apreciem și să nu mai fim atât de cârcotași. Avem parcare asfaltată, avem un nivel suplimentar la parcarea supraterană și da, poate că tot nu sunt suficiente locuri, dar merită să apreciem. În plus eforturile echipei au fost supra omenești, iar acest lucru s-a văzut foarte clar. Despre pârtie ce sa vă mai povestesc? A fost absolut perfectă din toate punctele de vedere!

Chiar dacă apres-ski-ul a fost oficial închis, administrația SRT a ales să ne servească, în limita stocului disponibil, cu ceai, cafea și apă minerală, un gest frumos pe care l-am apreciat și care ne-a făcut să ne simțim ca acasă. Distracția însă a fost pe măsură, pentru că sâmbătă fanfara de la Jägermeister a poposit la apres-ski pentru a anima atmosfera. Și au fost senzaționali ca de obicei.

Așa cum am menționat, ne așteaptă o mulțime de evenimente. În 3 februarie avem ocazia să participăm la Ski Resort Translapina la competiția de slalom paralel la ski și snowboard. Partenerul principal este Orange și ne așteaptă o mulțime de surprize și de premii. Dacă nu ai apucat încă să te înscri poți să o faci pe site-ul oficial: www.trans-alpina.ro la secțiunea concurs. Tot aici pe site puteți consulta detalii despre instalații și prețurile practicate în acest sezon. 

În cazul în care vă porniți spre Ski Resort Transalpina la acest final de săptămână, există șanse să prindem și puțin „powder”, așa că vă sugerez călduros să vă urcați în mașină și să nu stați prea mult pe gânduri. Zăpada și distracția sunt garantate, în plus o cură cu aer proaspăt și mai ales mișcarea ne va prinde bine cu siguranță. Pentru cei ce nu aveți echipament vă sugerez să vă îndreptați către colegii de la Alpina Ski (îi găsiți jos la intrarea spre parcare din drumul principal). Prețurile practicate de ei sunt absolut excepționale, în plus sunt cu adevărat profesioniști și am apreciat întotdeauna faptul că au răbdarea să regleze fiecare legătură pentru ca noi practicanții sporturilor de iarnă să ne simțim bine și să fim în siguranță. În plus vor alege echipamentele adecvate pentru voi. Calitate înainte de toate!

Pentru mine sezonul a debutat în forță și cred că va fi unul de succes. Vom avea parte de momente frumoase, de evenimente la fel de antrenante ca în sezoanele trecute și bineînțeles de distracție. Eu am ajuns în sfârșit „acasă”. Vreți să veniți și voi?

Ne vedem pe pârtie!

I.B.

***

English version below:

When I think how much I’ve been waiting for this moment and how fast it has passed. We spent the most beautiful days with our dearest friends in the most wonderful place, Ski Resort Transalpina and it was for the first time in 4 years when we had 4 consecutive days with sunshine and blue sky. Four years ago I came here for the first time, and after four years, it remains my place of soul, the place I always think of, the place that makes us feel free and alive, young and eager for adventure on the slopes. It’s just a magical place that put a spell on us and the spell cannot be broken.

The first lap on the slope, the first yowl of joy, the first breeze of the wind that passes next to your helmet, and makes you remember that you forgot your mask, the heart beats when you start, the first „s” when you feel that the snowboard fits perfectly into the „snow groomer” trails, all these sensations are always experienced at the beginning, but they do not leave, they stay there and accompany us for each descent.

On the first weekend around 3550 tourists chose Ski Resort Transalpina. On Friday the presence on the slopes was slightly lower (many did not believe that the resort opened), but it was compensated for the next two days when tourists practically stormed the ski area. And they just did the right choice. With a considerable delay, but I told you already and I repeat it, it is better late than never, the season opened with changes and improvements on the resort, which we should be proud of and appreciate. We have a paved parking, we have an extra floor at the parking lot and yes, maybe there are not enough places yet, but it is worth appreciating. In addition, the team’s efforts were tremendous. What can I tell you about the slope? It was absolutely perfect from all points of view!

Even if the well-known après-ski was officially closed, the SRT administration chose to serve us tea, coffee and mineral water, a nice gesture that we appreciated and made us we feel at home. We had a lot of fun because on Saturday, the Jägermeister band made an après-ski stop to animate the atmosphere. And they were sensational as usual.

As mentioned, a lot of events await us. On February 3rd, we have the opportunity to participate in at Ski Resort Translapina at the parallel slalom competition for skiing and snowboarding. The main partner is Orange and we expect a lot of surprises and awards. If you have not yet signed up, you can do it on the official website: www.trans-alpina.ro at the contest section. Here on site you can also see details of the installations and prices this season.

If you head to Ski Resort Transalpina this weekend, there is a chance to catch a little „powder”, so I strongly suggest you get into the car and do not think for too long to make this decision. The snow and the fun are guaranteed, plus a fresh air cure and especially the sport will be surely welcomed. For those who do not have the equipment, I suggest you go to Alpina Ski (you can find them down at the parking entrance on the main road). The prices are absolutely exceptional, plus they are really professional and we have always appreciated the fact that they have the patience to adjust each binding so that we feel good and ride safe. In addition they will choose the right equipment for you. Quality goes first!

For me the season had a strong beginning and I think it will be a success. We will have beautiful moments, events as exciting as in past seasons and, of course, fun. I am finally home. Do you want to come along?

See you on the slope!

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.